Rozkład materiału do nauczania technologii informacyjnej w ZSEiO

 

Tematy główne w rozkładzie mają takie same nazwy, jak rozdziały w podręczniku Technologia informacyjna.

Obok jest podana w tabeli sugerowana liczba godzin lekcyjnych, przeznaczonych na jego omówienie i wykonanie.

Ponadto, w tabeli zawarto również tematy lekcji składające się na dany temat główny.

 

Tematy główne i tematy lekcji

PROJEKTY

Liczba

godzin

Termin

oceny

Uwagi

2. Technologia informacyjna

-

 

 

3. Komputerowe środowisko pracy

REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ ZSEiO

2

wrzesień

 

 

Przygotowanie komputera do efektywnej i bezpiecznej pracy

2

 

 

4. Redagowanie tekstów

PROJEKT GAZETKI SZKOLNEJ

16

październik

 

 

Przygotowanie środowiska pracy z edytorem tekstu Word

2

 

 

 

Rozmieszczanie tekstu

2

 

 

 

Tworzenie dokumentu z obiektami graficznymi

2

 

 

 

Praca nad dłuższym dokumentem – konspekt

2

 

 

 

Praca nad tekstem w dobrym stylu - stosowanie własnych stylów

2

 

 

 

Automatyzacja prac redakcyjnych – szablony

2

 

 

 

Tworzenie spisu treści i hipertekstu

2

 

 

 

Dodatkowe możliwości edytora tekstu – zapisywanie wzorów

2

 

 

5. Elementy grafiki komputerowej

EKSLIBRIS,

ZNAK GRAFICZNY ZSEiO lub BANNER ZSEiO.

8

listopad

 

 

Edytory grafiki. Rodzaje grafiki.

2

 

 

 

Formaty plików graficznych

1

 

 

 

Cyfrowy aparat fotograficzny i skaner

1

 

 

 

Korekcja zdjęć – praca z bitmapami

2

 

 

 

Tworzenie prostych animacji

2

 

 

6. Komunikacja i informacje w sieci

ARTYKUŁ I WŁASNA RECENZJA W SIECI

10

grudzień

 

 

Komunikacja – poczta elektroniczna, listy i grupy dyskusyjne

2

 

 

 

Korzystanie z zasobów Internetu – wyszukiwanie i pobieranie informacji ( ftp)

2

 

 

 

Prezentacja w Internecie – projektowanie i tworzenie stron WWW (tabele, style)

6

 

 

7. Opracowanie danych i prowadzenie obliczeń – OBLICZENIA FINANSOWE

12

luty

 

 

Wypełnianie i formatowanie tabeli w arkuszu Excel Pobieranie danych do tabeli, w tym z Internetu.

2

 

 

 

Wykorzystanie pełnych możliwości kreatora wykresów – Tworzenie typowych i nietypowych wykresów

4

 

 

 

Graficzna prezentacja funkcji

2

 

 

 

Krzywa trendu i jej zastosowanie

2

 

 

 

Obliczenia finansowe i bankowe

2

 

 

8. Bazy danych – „NOWOCZESNY ZAKŁAD PRACY”

10

marzec

 

 

Tabela w edytorze Word jako źródło danych

2

 

 

 

Lista w arkuszu Excel jako baza danych

3

 

 

 

Konwersja danych tekstowych na tabelę w edytorze i arkuszu

1

 

 

 

Korespondencja seryjna

2

 

 

 

Przykład złożonego zbioru danych – Praca w Accessie

2

 

 

9. Prezentacje – „PROMOCJA NASZEJ SZKOŁY”

8

kwiecień

 

 

Tworzenie slajdów

2

 

 

 

Uatrakcyjnienie prezentacji

2

 

 

 

Przedstawienie prezentacji

3

 

 

 

Przenoszenie prezentacji do dokumentu w edytorze Word i na stronę WWW

1

 

 

Do dyspozycji nauczyciela – dodatkowe tematy zajęć

6

maj

 

Razem

72

 

 

powrót do strony głównej