KOMPUTEROWE CZYTANIE MYŚLI

W trakcie obliczeń nie poruszaj myszką, żeby nie ułatwiać komputerowi odgadywania:)

  1. Pomyśl sobie liczbę dwucyfrową (Na przykład: 54)
  2. Od tej liczby odejmij kolejno pierwszą, a potem drugą cyfrę (Na przykład: 54 - 5 - 4 = 45)
  3. Znajdź wynik na liście oraz symbol sąsiadujący z wynikiem.
  4. Mocno skoncentruj się na tym symbolu.... Kliknij na kwadrat powyżej listy i zobacz, co z Twoich myśli odgadł komputer... .