Henryk Lasko

Zagadnienia główne i siatka godzin

L.p.

 

Zakres nauczania

klasa 1

licealna

TI=2x35h

klasa 2

 licealna

I=2x35h

klasa 3

 licealna

I=2x26h

Uwagi

 

1/10

Posługiwanie się sieciowym systemem komputerowym.

10

6

 

4

 

-nakładki na SO, instalacje

KNOPPIX  3.1

2/10

Redagowanie dokumentów za pomocą edytora grafiki i edytora tekstu

8

8

 

6

 

-formy graf.-werbalnej kond. inf (1-6) formatowanie, drukowanie

3/10 

Rozwiązywanie zadań za pomocą arkusza kalkulacyjnego i wykonywanie obliczeń matematycznych

10

10

 

8

 

-statystyka, – graficzna prezentacja  danych, – nierelacyjnej bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

4/10

Gromadzenie i wyszukiwanie informacji - bazy danych – (analiza i przetwarzanie)

6

10

 

6

 

-analizowanie i przetwarzanie danych – MAK ACCESS

5/10

Poznanie podstawowych pojęć informatycznych przez programowanie

6

10

 

8

 

-procedury użytkowe

 ALGO, PASCAL, DELPHI, C++

6/10

Stosowanie podstawowych technik algorytmicznych

6

8

 

6

 

-optymalizacja działań informatycznych

7/10

Rozwiązywanie problemów za pomocą komputera

8

6

 

4

 

-tworzenie aplikacji użytkowych

8/10

Wykorzystanie komputerów w innych przedmiotach, dziedzinach i zajęciach, udział w konkursach

4

4

 

4

 

-wychowanie. komunikacyjne, możliwości wykorzystania komputera w nauce

9/10

Zaznajomienie uczniów z rozwojem technologii komputerowej i informatycznej

10

6

 

4

 

-sieci NETWARE, Windows NT,

KNOPPIX 3.1

czasopisma informatyczne

10/10

Przestrzeganie ustalonych norm posługiwania się środkami informatyki (etycznych, prawnych i społecznych)

2

2

2

-Internet, legalne oprogramowanie edukacyjne i narzędziowe,

 

powrót