Używanie klawiszy skrótów dla pulpitu, okna Mój komputer i Exploratora Windows

Wy¶wietlenie okna polecenia "Uruchom".

Usunięcie elementu bez umieszczania go w koszu.

Od¶wieżenie zawarto¶ci okna.

Wy¶wietlenie menu "START".

Wybranie wszystkich elementów.

Zmiana nazwy elementu.

A

ALT+U SHIFT+DELETE WINDOWS+O F6 ALT+A SHIFT+Z

B

WINDOWS+R ALT+DELETE SHIFT+D SHIFT+ESC CTRL+A ALT+Z

C

SHIFT+U F8 F1 CTRL+ESC SHIFT+A F4

D

SHIFT+ALT+R WINDOWS+F8 F5 ALT+ESC SHIFT+W F2

RYGIEL