Harmonogramy pracy z podręcznikami

do technologii informacyjnej i informatyki

ti

Termin oceny

Projekt

Problematyka

październik

SLI

Technologia Informacyjna

listopad

44

Komputerowe środowisko pracy

grudzień

Autoprez.

Redagowanie tekstów

styczeń

Ex+ZG+Kśw

Elementy grafiki komputerowej

luty

PK1 +UE

Komunikacja i informacja w sieci

marzec

STATYST

Opracowywanie danych i obliczenia

kwiecień

k-seryjna

Bazy danych

maj

PPT-FLASH

Prezentacje

czerwiec

PK2+ALGO

Zadania

informatyka

Termin oceny

Projekt

Problematyka

październik

SB

Algorytmika

listopad

FORM.

Zbieranie i przekazywanie danych

grudzień

mZP

Relacyjne bazy danych - ACCESS

styczeń

Kor.Ser.

Dokumentowanie pracy1

luty

ePublik.

Dokumentowanie pracy2

marzec

Śr.Dyd.

Metody prezentowania informacji

kwiecień

Zespół

Projekty multimedialne

maj

MORSE

Metody przetwarzania informacji

czewiec

Zestaw1

Programowanie

 

Termin oceny

Projekt

Problematyka

październik

Pascal(z)

Programowanie strukturalne

listopad

Matma(z)

Algorytmy numeryczne

grudzień

Delphi(z)

ABC programowania obiektowego

styczeń

LISTA(a)

Charakterystyka algorytmów

luty

Pajęczyna

Sieci komputerowe

marzec

(b)ZSEiO

Relacyjne bazy danych + SQL

kwiecień

skryptyPHP

Aktywne strony WWW

 

powrót