Henryk Lasko 1999Logiczne szeregi

Przykłady zadań o charakterze heurystycznym wraz z rozwiązaniami

Zadaniem dla ucznia jest stworzenie oryginalnego logicznego szeregu

Logiczny szereg nr 21

W pierwszym szeregu przedstawiono trzy rysunki zmieniające się kolejno według rozpoznawalnego porządku. Należy znaleźć w czwartym rysunku logiczną kontynuację pierwszych trzech. W tym celu w drugim szeregu podano jedno prawidłowe rozwiązanie wśród czterech oznaczonych literami A, B, C i D.

 

7

 

 

3

 

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

?

 

 

7

 

1

2

 

1

4

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

6

 

 

7

 

 

9

 

 

6

 

1

2

 

4

9

 

8

1

 

3

6

 

1

8

 

5

6

 

9

0

 

4

2

 

A

B

C

D

Rozwiązanie logicznego szeregu nr 21

 

6

 

3

6

 

4

2

 

D

Uwagi:

 

 

Logiczny szereg nr 22

W pierwszym szeregu przedstawiono trzy rysunki zmieniające się kolejno według rozpoznawalnego porządku. Należy znaleźć w czwartym rysunku logiczną kontynuację pierwszych trzech. W tym celu w drugim szeregu podano jedno prawidłowe rozwiązanie wśród czterech oznaczonych literami A, B, C i D.

 

3

 

 

1

1

1

1

1

3

 

 

 

1

5

 

1

1

1

3

 

 

 

?

 

 

3

 

3

3

 

1

3

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

6

 

 

2

 

5

 

1

5

 

 

5

 

 

5

 

 

 

1

1

 

2

 

 

1

 

1

 

4

3

1

 

 

 

5

A

B

C

D

Rozwiązanie logicznego szeregu nr 22

5

 

1

 

1

1

3

1

 

C

Uwagi:

 

Logiczny szereg nr 23

W pierwszym szeregu przedstawiono trzy rysunki zmieniające się kolejno według rozpoznawalnego porządku. Należy znaleźć w czwartym rysunku logiczną kontynuację pierwszych trzech. W tym celu w drugim szeregu podano jedno prawidłowe rozwiązanie wśród czterech oznaczonych literami A, B, C i D.

 

4

 

 

3

 

 

2

 

2

 

 

 

 

5

 

 

2

 

 

5

 

 

?

 

2

 

 

5

 

1

2

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

1

 

2

1

 

3

1

 

3

1

 

3

 

2

 

 

5

 

 

2

 

 

2

 

5

 

1

2

 

 

5

 

 

5

 

 

A

B

C

D

Rozwiązanie logicznego szeregu nr 23

1

 

2

 

2

 

5

 

1

A

Uwagi:

 

 

 

Logiczny szereg nr 24

W pierwszym szeregu przedstawiono trzy rysunki zmieniające się kolejno według rozpoznawalnego porządku. Należy znaleźć w czwartym rysunku logiczną kontynuację pierwszych trzech. W tym celu w drugim szeregu podano jedno prawidłowe rozwiązanie wśród czterech oznaczonych literami A, B, C i D.

 

2

1

1

 

1

1

4

1

1

 

 

 

1

 

1

1

2

1

1

 

1

 

?

 

1

1

2

1

1

2

1

1

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

 

1

 

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

 

1

1

1

A

B

C

D

Rozwiązanie logicznego szeregu nr 24

1

1

1

1

2

1

1

1

1

B

Uwagi:

 

 

Logiczny szereg nr 25

W pierwszym szeregu przedstawiono trzy rysunki zmieniające się kolejno według rozpoznawalnego porządku. Należy znaleźć w czwartym rysunku logiczną kontynuację pierwszych trzech. W tym celu w drugim szeregu podano jedno prawidłowe rozwiązanie wśród czterech oznaczonych literami A, B, C i D.

 

1

 

5

1

 

7

4

 

8

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

?

 

5

 

9

2

 

8

2

 

6

 

 

 

1

2

3

4

 

7

 

5

6

 

2

2

 

3

6

 

4

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

2

 

5

 

3

6

 

2

6

 

7

4

 

2

A

B

C

D

Rozwiązanie logicznego szeregu nr 25

2

 

3

 

1

 

6

 

7

C

Uwagi:

 

 

Logiczny szereg nr 26

W pierwszym szeregu przedstawiono trzy rysunki zmieniające się kolejno według rozpoznawalnego porządku. Należy znaleźć w czwartym rysunku logiczną kontynuację pierwszych trzech. W tym celu w drugim szeregu podano jedno prawidłowe rozwiązanie wśród czterech oznaczonych literami A, B, C i D.

 

1

2

3

3

2

1

2

1

3

 

 

 

2

3

1

1

3

2

3

2

1

 

?

 

3

1

2

2

1

3

1

3

2

 

 

 

1

2

3

4

 

3

1

2

3

1

2

1

3

2

2

1

3

2

3

1

1

2

3

3

2

1

1

3

2

1

2

3

2

3

1

2

1

3

3

2

1

A

B

C

D

Rozwiązanie logicznego szeregu nr 26

3

1

2

1

2

3

2

3

1

B

Uwagi:

 

 

Logiczny szereg nr 27

W pierwszym szeregu przedstawiono trzy rysunki zmieniające się kolejno według rozpoznawalnego porządku. Należy znaleźć w czwartym rysunku logiczną kontynuację pierwszych trzech. W tym celu w drugim szeregu podano jedno prawidłowe rozwiązanie wśród czterech oznaczonych literami A, B, C i D.

 

 

2

7

7

2

 

1

 

 

 

 

 

1

3

 

 

3

1

 

1

 

 

?

 

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

Rozwiązanie logicznego szeregu nr 27

 

 

1

 

1

 

 

 

 

B

Uwagi:

 

 

 

Logiczny szereg nr 28

W pierwszym szeregu przedstawiono trzy rysunki zmieniające się kolejno według rozpoznawalnego porządku. Należy znaleźć w czwartym rysunku logiczną kontynuację pierwszych trzech. W tym celu w drugim szeregu podano jedno prawidłowe rozwiązanie wśród czterech oznaczonych literami A, B, C i D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

1

2

3

1

2

3

4

 

?

 

3

2

1

4

3

2

1

3

2

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

1

2

3

1

2

1

1

2

1

A

B

C

D

Rozwiązanie logicznego szeregu nr 28

 

 

 

1

2

3

1

2

1

D

Uwagi:

 

 

 

 

 

Logiczny szereg nr 29

W pierwszym szeregu przedstawiono trzy rysunki zmieniające się kolejno według rozpoznawalnego porządku. Należy znaleźć w czwartym rysunku logiczną kontynuację pierwszych trzech. W tym celu w drugim szeregu podano jedno prawidłowe rozwiązanie wśród czterech oznaczonych literami A, B, C i D.

 

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

1

 

 

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

3

5

7

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

7

9

5

3

1

1

3

5

A

B

C

D

Rozwiązanie logicznego szeregu nr 29

 

 

 

 

 

 

1

3

5

D

Uwagi:

 

 

 

 

 

Logiczny szereg nr 30

W pierwszym szeregu przedstawiono trzy rysunki zmieniające się kolejno według rozpoznawalnego porządku. Należy znaleźć w czwartym rysunku logiczną kontynuację pierwszych trzech. W tym celu w drugim szeregu podano jedno prawidłowe rozwiązanie wśród czterech oznaczonych literami A, B, C i D.

 

1

 

 

 

1

1

1

 

1

 

 

 

 

2

 

2

2

 

2

 

2

 

?

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

3

 

3

3

 

2

2

 

 

 

 

3

 

 

A

B

C

D

Rozwiązanie logicznego szeregu nr 30

 

 

 

 

 

 

3

3

 

A

Uwagi:

Powrót do strony głównej