Informuję uczniów klas licealnych o profilu informatycznym

o trzech konkursach:

*   najciekawsza fotografia z zajęć informatycznych w ZSEiO;

*   zatwierdzony przez Dyrektora ZSEiO znak graficzny naszej szkoły (logo ZSEiO);

*   animacja komputerowa związana z naszą szkołą (banner ZSEiO);

Szczegóły konkursu zostaną uzgodnione  na prowadzonych przeze mnie zajęciach informatycznych

Termin złożenia prac: pierwsze zajęcia po pierwszym grudnia i pierwsze zajęcia po 1 kwietnia.

Życzę powodzenia w realizacji powyższych zadań

Henryk Lasko

              

 

powrót do strony głównej