Fotografie

Niektóre klasy licealne o profilu informatycznym ZSEiO w Przemyślu w latach 1992-2001

 

 

 

powrót