Nazywam się Henryk Lasko. Ukończyłem Politechnikę Rzeszowską. Jestem dyplomowanym nauczycielem informatyki, uhonorowanym Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pracowałem m.in. w Szkole Ćwiczeń, Studium Nauczycielskim, Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Basztowej 13 w Przemyślu,  Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie i  Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu. Prowadzę zajęcia w ramach Szkoły Marzeń w ZSEiO. Interesuję się dydaktyką ogólną, grafiką i malarstwem. Maluję, wystawiam, sprzedaję i rozdaję obrazy. Pomagam w administrowaniu  siecią komputerowych baz danych w Przemyskiej Bibliotece Publicznej, Bibliotece Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej,  Bibliotece Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego oraz w Bibliotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk.