Henryk Lasko, 1999

ALGEBRAFY

 


ALGEBRAF nr 1 

lx

+

xp

=

9E

:

 

-

 

+

=l

-

=E

=

l

=

 

=

 

=

l

*

Rp

=

9l

 Rozwiązanie ALGEBRAFU nr 1

24

+

46

=

70

:

 

-

 

+

12

-

10

=

2

=

 

=

 

=

2

*

36

=

72

ALGEBRAF nr 2  

xu

+

S[

=

6u

:

 

+

 

+

Q

+

7

=

S6

=

 

=

 

=

6

*

S7

=

u[

 

 

ALGEBRAF nr 3 

KK

+

R

=

2y

:

 

+

 

+

yy

+

y2

=

6=

=

 

=

 

=

K

*

66

=

33

 

 

 

ALGEBRAF nr 4 

pS

+

2=

=

88

:

 

-

 

+

q=

-

8

=

8

=

 

=

 

=

S

*

x8

=

J=

 

 

 

ALGEBRAF nr 5 

=K

+

yv

=

Av

:

 

-

 

+

vy

-

S

=

6

=

 

=

 

=

x

*

vA

=

6K

 

 

 

ALGEBRAF nr 6 

x9

+

Qz

=

z8

:

 

+

 

+

Qz

+

x9

=

z8

=

 

=

 

=

x

*

z8

=

=S

 

ALGEBRAF nr 7

xE

+

[R

=

RR

:

 

-

 

+

8[

-

8E

=

[

=

 

=

 

=

S

*

8R

=

7E

 

 

 

ALGEBRAF nr 8 

zz

+

zr

=

S[

:

 

+

 

+

pp

+

pR

=

zp

=

 

=

 

=

z

*

rr

=

qq

 

 

  

ALGEBRAF nr 9

px

+

2x

=

x8

:

 

-

 

+

u8

-

8

=

uv

=

 

=

 

=

2

*

2A

=

[8

 

 

 

ALGEBRAF nr 10 

RA

+

9p

=

KA

:

 

+

 

+

9R

+

9=

=

EA

=

 

=

 

=

R

*

E=

=

Jl

 

 Rozwiązania prześlij na adres: lasko@pr.onet.pl

 powrót do strony głównej