Projekt ‘60www’  

Tematyka uczniowskich stron internetowych dla klas pierwszych

 

1.      Walory turystyczne Przemyśla i okolic.

2.      Obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

3.      Zagadki i tajemnice przeszłości.

4.      Rola i znaczenie Unii Europejskiej.

5.      Zwierzęta świata - zagrożone gatunki.

6.      Energia atomowa i jej zagrożenia.

7.      Skutki oddziaływania człowieka na środowisko.

8.      Chronione gatunki zwierząt i roślin w Polsce.

9.      Ekologiczne zanieczyszczenie Polski.

10. Zwierzęta - ginące gatunki.

11. Szata roślinna Ziemi.

12. Początek historii.

13. Zasady i wartości etyczne w najważniejszych dziedzinach życia publicznego.

14. Przyczyny i skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności na Ziemi.

15. Mózg - główny ośrodek kontrolno-integracyjny organizmu.

16. Rozmnażanie się komórek.

17. Białka, tłuszcze i węglowodany dla organizmu człowieka.

18. Budowa i zasada działania reaktora jądrowego.

19. Planety Układu Słonecznego.

20. Teoria względności.

21. Ruch w różnych układach odniesienia.

22. Zjawiska elektryczne w gazach i próżni.

23. Pola sił i ich wpływ na charakter ruchu.

24. Budowa atomu.

25. Stany skupienia.

26. Prawo Archimedesa.

27. Prawo Pascala.

28. Zjawiska powstawania drgań.

29. Mechanizm powstawania fal elektromagnetycznych.

30. Pole elektrostatyczne.

31. Pole magnetyczne - prawo Coulomba.

32. Charakterystyka kwasów, zasad, soli

33. Elektroliza i prawa Faradaya.

34. Jak powstał okresowy układ pierwiastków?

35. Zasada działania akumulatora ołowianego.

36. Znaczenie metali w gospodarce.

37. Znaczenie wody w przyrodzie i technice.

38. Wzory opisujące figury i bryły geometryczne.

39. Charakterystyka funkcji kwadratowej.

40. Pokochać „Pana Tadeusza”.

41. Historia teatru starożytnego.

42. Juliusz Słowacki - Życie i twórczość.

43. Ignacy Krasicki - Życie i twórczość.

44. Poezja miłosna.

45. Kult Maryjny na podstawie literatury, rzeźby i malarstwa.

46. Istota i stosowanie Map Myśli (Mind Maps)

47. Impresjonizm

48. Twórcy i ich dzieła.

49. Języki programowania

50. Algorytmy

51. Analiza i przetwarzanie informacji tekstowych

52. Analiza i przetwarzanie informacji graficznych

53. Analiza i przetwarzanie danych tabelarycznych

54. Multimedia

55. Urządzenia peryferyjne do PC.

56. Arkusz kalkulacyjny

57. Ekslibris jako znak własnościowy książki

58. Elementy statystyki

59. Uczniowska Baza Wiedzy

60. Ulubiony malarz

 

powrót do strony głównej