Informacja o dziecięcych pracach plastycznych zdobiących nasze strony:

Organizatorzy: Przemyska Biblioteka Publiczna – Czytelnia dla Dzieci, Polski Związek Wschodni – Zarząd Miejski w Przemyślu

Temat: Konkurs plastyczny „Moja miejscowość-   przeszłość i teraźniejszość”

Cele konkursu:- wyrażanie wiedzy, własnych obserwacji, spostrzeżeń i doświadczeń na temat swojego miasta w formie plastycznej działalności dziecka, poznanie herbu swojego miasta, ważniejszych zabytków i budowli, kształtowanie patriotyzmu, promowanie uzdolnień plastycznych dzieci.

Uczestnicy: dzieci wieku 6-12 lat.

Miejsce pracy: Przemyska Biblioteka Publiczna – Czytelnia dla Dzieci

Techniki: pastele, farby wodne i techniki mieszane

Format  prac: 21x30

Lekcja pracy twórczej  z udziałem dra Mateusza Pieniążka – 29 września 2008

Termin przygotowania prac: do 30 września 2008

Rozstrzygnięcie konkursu: 2 października 2008.

Otwarcie wystawy.  wręczenie dyplomów i nagród dla uczestników Konkursu  6 października 2008

Pierwsze nagrody: Agnieszka Haszczyn i Kinga Czuba

Drugie nagrody: Oliwia Pieczonka, Konrad Prychocin, Wojciech Kocan

Trzecie nagrody: Wojciech Kocan, Katarzyna Pawełko, Zuzanna Czuba, Oliwia Szkółka

Wyróżnienia: Sandra Hutman, Rafał Rowiński, Adrian Pindel, Zuzanna Czuba, Kinga Czuba, Wojciech Kocan, Justyna Kurdziel, Angelika Kuc, Klaudia Kaczmarzyk

Prosimy o przesyłanie uczniowskich  prac plastycznych na adres:

Przemyska Biblioteka Publiczna 37-700:Przemyśl, ul. Słowackiego 15

 z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Moja miejscowość -  przeszłość i teraźniejszość”

Dodatkowe informacje:  Henryk Lasko lasko@onet.pl    www.lasko.webd.pl