Harmonogram działań

GRUPY REGIONALNEJ PRZEMYŚL PSAPC.F
w roku szkolnym 2009/2010 - czyli co nas jeszcze czeka?

 

Data

Miejsce

Odpowiedzialni

Tematyka

18.09.2009r

godz.16:30

PCEN Przemyśl

Przewodnicząca 
Ewa Widaj

Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego, celem ustalenia planu pracy na rok szkolny 2009/2010.

8.10.2009r.
godz.16:30

PCEN Przemyśl

Przewodnicząca 
Ewa Widaj

Analiza materiałów
z Ogólnopolskiej Konferencji Animatorów Pedagogiki
C. Freineta: „Ponadczasowość Pedagogiki C.Freineta”, Ostrołęka,

 17.09 - 20.09.2009.

19.11.2009 r.
godz.16:30

PCEN Przemyśl

Przewodnicząca 
Ewa Widaj,

Cała grupa

Sprawy bieżące.

10.12.2009r.
godz.16:30

PCEN Przemyśl

Przewodnicząca 
Ewa Widaj,

Cała grupa

Przygotowanie V Przeglądu Kolęd
 i Pastorałek.

29.01.2010r.

Żurawica

Renata Haśkiewicz-Kudła,

Monika Bielas,

Małgorzata Bandura

V Przegląd Kolęd i Pastorałek
w Żurawicy.

16.03.2010r.

godz. 16:30

PCEN Przemyśl

Przewodnicząca

Ewa Widaj,

Osoby odpowiedzialne

Spotkanie dotyczące przygotowania VIII Regionalnego Przeglądu "Twórcza aktywność dziecka inspirowana pedagogiką Celestyna Freineta" pod hasłem „Polscy laureaci Nagrody Nobla”

w Galerii 7a przy PCEN o/Przemyśl.

04.2009r.
godz.10:00

PCEN Przemyśl

Przewodnicząca 
Ewa Widaj,

Cała grupa

Otwarcie wystawy VIII Regionalnego Przeglądu "Twórcza aktywność dziecka inspirowana pedagogiką Celestyna Freineta" pod hasłem  
 
„Polscy laureaci Nagrody Nobla”

w Galerii 7a przy PCEN o/Przemyśl

13.05.2010r.

PCEN Przemyśl

Przewodnicząca 
Ewa Widaj,

Cała grupa

Przygotowanie VII Powiatowej Olimpiady Sportowej.

25.05.2010r.

godz. 16:30

PCEN Przemyśl

Przewodnicząca

Ewa Widaj,

ZK Grupy,
Małgorzata Barszczak,

Barbara Maczuga,

Cała Grupa

Przygotowanie VII Powiatowej Olimpiady Sportowej.

05.06.2010r.
godz.10:00

Ujkowice

Przewodnicząca

Ewa Widaj,

Małgorzata Barszczak,

Barbara Maczuga,

Cała Grupa

VII POWIATOWA Olimpiada Sportowa pod hasłem: "IGRZYSKA RADOŚCI - ZDROWIEM PRZYSZŁOŚCI".

Czerwiec 2010

Arboretum Bolestraszyce

Renata Haśkiewicz-Kudła

Podsumowanie działalności
w roku szkolnym 2009/2010. Ewaluacja całorocznej działalności grupy.